fbpx

privacy verklaring

Imagenti verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij ons op onderstaande coordinaten.

Contactgegevens

www.imagenti.be
Mechelsesteenweg 2059
3020 Veltem-Beisem
+32 497 031722
[email protected]

Verwerkingsdoeleinden

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen en leveringen, facturatie en het verzenden van direct marketing).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en in het bijzonder de volgende gronden:

  • uw toestemming
  • noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
  • noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming, heeft u als klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen Imagenti uitsluitend.  Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien u ons vooraf expliciete toestemming gaf.

Wij hebben alle juridische en technische voorzorgen genomen om toegang en gebruik van data zonder toestemming te vermijden

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [email protected].

Direct Marketing

Imagenti houdt zich het recht voor de gegevens die zij over u heeft te gebruiken in het kader van direct marketing. Dit gebeurt enkel voor klanten en op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Via deze direct marketing kunnen we u informatie en aanbiedingen bezorgen die u mogelijks kunnen interesseren. Het gaat in dat geval om gegevens die Imagenti rechtstreeks van u heeft verkregen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen behoudens de verwerkers die Imagenti inschakelt op de direct marketing te kunnen uitvoeren.

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – [email protected]).